biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102380

 

 

Kolejna droga do przebudowy
Gmina Lubań otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Wartość dotacji to 169 600,00 PLN.

Dokument pozwoli Gminie Lubań na realizację zadania p.n.: „Odbudowa drogi dz. nr 202/1 w miejscowości Kościelnik”. Droga ta została zniszczona podczas powodzi w roku 2013 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 200 m. Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: rozbiórka, korytowanie, przygotowanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca – beton asfaltowy, warstwa ścierna gr. 4 cm.

To już kolejne w tym roku wsparcie finansowe z budżetu państwa, jakie trafia do gminy Lubań. To dobra wiadomość, bo kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowi aż 80% wartości zaplanowanych prac. Dzięki dotacji i niewielkim wkładem własnym na poziomie 20% wartości zadania poprawimy znacznie infrastrukturę drogową w zakresie bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego na terenie gminy. Mam nadzieję, że szybko uda nam się przystąpić do prac, zwłaszcza, że wykonanie zadania musi nastąpić do końca bieżącego roku” - podkreśla Wójt Zbigniew Hercuń.
05 12 2017


 

 

UWAGA! W dniu 8 stycznia 2018 roku Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.
 

 


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze