biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1233667

 

 

Odnowa wsi w Gminie Lubań
Gmina Lubań w połowie bieżącego roku złożyła wniosek na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 28 czerwca bieżącego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o podziale środków finansowych z budżetu województwa - wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się również gminny projekt pn. „Większy komfort życia na wsi- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim”.

Konkurs ma na celu wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Pomysł na zrealizowanie projektu wyrasta z potrzeby wsparcia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, a co najważniejsze zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. W ramach realizacji Projektu, planujemy zakup: stołów, krzeseł, firan, a także wyposażenia kuchni. Wyposażenie wskazanej świetlicy przyczyni się z pewnością do zwiększenia ilości organizowanych spotkań, takich jak: warsztaty z rękodzieła i kulinariów które staną się okazją do kultywowania tradycji, a także rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej. Oprócz wyżej wymienionych korzyści, Projekt z pewnością pozwoli na uatrakcyjnienia życia na wsi, stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim pozwoli na stworzenie dogodnych warunków dla organizowania się i samorealizacji. Dzięki wyposażeniu świetlicy wiejskiej będziemy mogli stworzyć okazję dla mieszkańców Gminy do aktywnego uczestniczenia w życiu wsi– mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

Wskazany projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 000,00 złotych. Realizacja projektu musi zakończyć się do końca października 2018 roku.

28 08 2018


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze