biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252952

 

 

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018
W dniu 26.09.2018 roku podpisano umowę dotacji nr 228/D/OZ/JG/2018 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018”. Kwota dofinansowania to do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 023,26 zł.
Fundusz, w oparciu o Uchwałę Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 130/2018 z dnia 15.03.2018 r. udzielił, Gminie Lubań dotację w kwocie 4 815,00 zł.
Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.
Pierwszym z kroków w kierunku systematycznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, było sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015- 2032 oraz inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań na potrzeby związane z przygotowaniem Programu, który uwzględnia następujące cele:
1.usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Okres realizacji przedsięwzięcia to: 27.04.2018 r. do 15.06.2018 r.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 17,190 Mg. Azbest usunięto łącznie z 11 nieruchomości. Na trzech nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – łącznie 8,850 Mg. Z 8 nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest – łącznie 8,340 Mg.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
02 10 2018


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze