biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116474

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sukces Szkoły Podstawowej w Kościelniku
Idea projektu powstała podczas udziału Szkoły Podstawowej w Kościelniku w programie „Szkoła marzeń”. W ramach tego projektu wyasygnowano 5.000 złotych na usunięcie w budynku szkoły bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych, jakimi są schody. Początkowo myślano tylko o wybudowaniu pochylni ( podjazdu ) na zewnątrz szkoły. W tym samym okresie pojawiła się możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wyrównywania różnic między regionami. Szkoła złożyła wniosek o zamontowanie platformy schodowej o ruchu prostoliniowym. W sierpniu 2006 roku marzenia się spełniły. Szkoła otrzymała decyzję pozytywną. Z funduszu PFRON na realizacje projektu otrzymano kwotę 45.000 złotych. Gmina dołożyła kolejne 15.000 złotych.
Od momentu powzięcia tych pozytywnych informacji natychmiast przystąpiono do realizacji zamierzonego celu. Zlecono wykonanie projektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe i to co najważniejsze wykonano platformę i zamontowano urządzenia..
W dniu 9 lutego bieżącego roku nastąpił ostateczny odbiór platformy schodowej. Wraz z jej odbiorem w szkole zlikwidowano barierę architektoniczną dla osób i uczniów niepełnosprawnych. To kolejna rzecz poprawiająca komfort pracy w szkole poszerzająca jej ofertę dla środowiska.
Szkoła stała się bardziej dostępna i przyjazna dla otoczenia.
Teraz czekamy na kolejne pomysły i inicjatywy. Znając Panią Dyrektor, grono pedagogiczne można być pewnym, iż długo nie będziemy czekać na kolejne pomysły i działania.
16 02 2007


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze