biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1162239

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina udzieliła pomocy
Problem mieszkaniowy rodziny Rytel z Radostowa w ostatnich dniach pokazywany był bardzo szeroko i często w różnych miejscach i na różne sposoby. A to w prasie, w telewizji, czy też na zgromadzeniach publicznych., jakim są sesje samorządowe. Swoje zatroskanie, poparcie, wolę pomocy w rozwiązaniu problemu deklarowało wielu ludzi. Pokazano tych, którzy są obojętni i niechętni do udzielenia pomocy. W związku z tym wszystkim powstało wiele niedomówień i krótko mówiąc zamieszanie informacyjne. Nadszedł chyba juz czas na uporządkowanie tego szumu informacyjnego.
Jednocześnie należy powiedzieć, iż Pani Anna Rytel wraz z dziećmi nie straciła dachu nad głową w wyniku wichury, która miała miejsce w nocy z 18 na 19 stycznia 2007 roku. W dniu 19 stycznia 2007 roku pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili wizję lokalną. W jej trakcie pracownicy stwierdzili ogólny zły stan techniczny budynku z uwagi na brak przeprowadzenia w nim bieżących napraw i remontów.
8 lat temu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję wyłączającą z eksploatacji budynek, w którym zamieszkuje Anna Rytel. Natomiast istotnym faktem jest przyczyna wydania decyzji. W uzasadnieniu decyzji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wskazał, iż „Zaistniały stan techniczny obiektu został spowodowany brakiem przeprowadzenia jakichkolwiek remontów i należytego utrzymania obiektu”.
Prawdą jest także iż rodzina Pani Rytel od kilku lat starała się o przydzielenie lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego. Wszystkie dotychczasowe wnioski były załatwiane odmownie. Przyczyna tego jest brak wolnych lokali mieszkaniowych.
Istotna informacja jest tu fakt iż budynek ten jest własnością prywatną o nieuporządkowanym statusie prawnym z uwagi na niezamknięte sprawy spadkowe. Nie może być to okoliczność łagodząca i zwalniająca z obowiązku dbania o nieruchomość dla zamieszkujących w nim. W związku z powyższym ogólne zaniedbanie budynku przez właścicieli doprowadziło do zaistniałej sytuacji. Na marginesie można dodać, iż dla mieszkańców Radostowa sprawa ta jest jednoznaczna i nie budzi żadnych kontrowersji.
Takie są najistotniejsze fakty związane z tym budynkiem i ta sprawą.
Wychodząc z założenia, ze nie liczą się słowa, puste deklaracje a czyny, władze gminy postanowiły działać.
Patrząc na możliwości pozyskania wolnego mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego, gdzie od 1998 r. (ostanie rozdysponowanie wolnego mieszkania) nic się nie zwolniło, wykluczono tę formę pomocy. Gmina Lubań posiada obecnie w swoim zasobach komunalnych 9 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 31 lokali mieszkalnych. Po szybkich konsultacjach z radnymi podjęto decyzje o udzieleniu pomocy mieszkańcom budynku nr 94 w Radostowie Średnim w postaci materiałów do remontu. Ustalono iż wsparcie ze strony gminy będzie dotyczyć remontu dachu. Gmina dostarczy elementy drewniane konstrukcji dachowej, cement i wapno. Mieszkańcy domu zobowiązani są do wykonania prac przy dachu we własnym zakresie.
Przy takich ustaleniach pojawiła się realna szansa i pewność na ostateczne rozwiązanie problemu mieszkaniowego rodziny Rytel i pozostałych mieszkańców budynku Radostów Średni 94.
W tym miejscu należy zaapelować do wszystkich zainteresowanych stron, zatroskanych tą sprawą o wymierne wsparcie dla rodziny Rytel. O wsparcie choćby w części naśladujące działania gminy.

16 02 2007


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze