biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116049

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Funkcjonuje już Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
We wrześniu ubiegłego roku Rada Gminy Lubań utworzyła samorządową instytucję kultury. Głównym wyznaczonym w statucie celem działalności ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowych działań polegających na rozpoznawaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, tworzeniu i upowszechnianiu różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie materiałów oraz informacji bibliotecznych.
Swoją działalność ośrodek kultury rozpoczął z dniem 1 stycznia 2007 roku. Powołano na dyrektora instytucji Panią Justynę Antoszewską oraz zatrudniono pracownika do spraw księgowo – organizacyjno – administracyjnych Panią Anetę Łuczko. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajduje się w budynku urzędu gminy przy ulicy Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.
Ośrodek kultury zarządza wszystkimi świetlicami wiejskimi znajdującymi się na terenie Gminy Lubań. Stąd też najem, użyczenie lub organizacja spotkania w budynku świetlicy odbywa się za pośrednictwem ośrodka kultury. Ponadto w strukturę ośrodka kultury weszła Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy oraz Radostowie. Również koordynuje sprawy związane z tzw. sportem szkolnym oraz pomaga prowadzenie spraw księgowo – finansowych klubom sportowym z terenu Gminy Lubań.
Kolejna formą jego działalności jest promowanie oraz wspieranie dotychczasowej działalności zespołów folklorystycznych, tj. Cisowianek z Henrykowa oraz Marysieniek z Radostowa.
Docelowo chcielibyśmy, aby ośrodek kultury stworzył różnorodną ofertę spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Mamy tu na myśli zajęcia sportowe, kółka teatralne, plastyczne, rzeźbiarskie lub inne. Pragniemy otworzyć tzw. kafejki internetowe.
W chwili obecnej trwa nabór osób chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach świetlicowych z zakresu rzeźby i rysunku oraz każdej innej działalności artystycznej. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Zajęcia odbywałyby się w budynku byłej szkoły podstawowej w Henrykowie pod kierunkiem Pana Sławomira Kieryluka. Szczegółowe informacje można otrzymac pod numerem telefonu ( 075 ) 722 48 98.
W tym momencie korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkie osoby posiadające pomysł na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z całą pewnością przeanalizujemy każdy przedłożony pomysł i w miarę możliwości przystąpimy do jego realizacji.
23 02 2007


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze