biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160579

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Rozwiązano problem mieszkaniowy rodziny Rytel z Radostowa
Jak już wcześniej informowano na łamach naszych lokalnych mediów, Gmina Lubań zobowiązała się udzielić pomocy rodzinie Rytel w rozwiązywaniu ich nierozwiązalnego do tej pory problemu. Ustalono, iż wsparcie będzie udzielone w postaci nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu dachu na budynku w Radostowie Średnim nr 94.
W dniu 9 marca bieżącego roku gmina podpisała porozumienie z mieszkańcami przedmiotowego budynku o przekazaniu materiałów budowlanych w postaci: krokwi, łat drewnianych, folii dachowej, cementu i wapna. Ze swojej strony mieszkańcy budynku zobowiązali się do przeprowadzenia remontu dachu własnym staraniem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września bieżącego roku.
W dniu 12 marca br. przedmiotowe materiały budowlane zostały przekazane rodzinie Rytel.
W związku z powyższym zobowiązanie poczynione przez Gminę Lubań zostały zrealizowane. W chwili obecnej to jak i kiedy zostanie przeprowadzony remont dachu zależy wyłącznie od mieszkańców budynku w Radostowie Średnim 94.
14 03 2007


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze