biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1009397

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 30.03.2007r. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach w ramach programu Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK, pn.: „Wędrówki Smoka po Ziemi Łużyckiej” otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 941 zł., z tego w roku 2007 – 72 753 zł, a w roku 2008 - 18 188 zł. Celem Szkolnego Programu Rozwoju SMOK jest stworzenie warunków do identyfikacji i wspierania uzdolnień uczniów w atmosferze aktywnego uczestnictwa oraz twórczych poszukiwań, wzmocnienie motywacji uczniów do nauki, zdobywanie przez uczniów wiedzy o Euroregionie – przyszłym miejscu pracy i życia kształcenie sprawności językowej, tworzenie warunków wielopłaszczyznowych działań pozwalających wyrównać szanse edukacyjne uczniom z problemami w nauce oraz zagrożonych niedostatkiem, marginalizacją, zapoznanie z zawodami napotykanymi podczas realizacji programu, efektywna i skuteczna integracja środowiska i szkoły, rozwijanie umiejętności życiowych wspierających adaptację do zmian społecznych i cywilizacyjnych.
Realizacja programu od 01 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 roku.
02 04 2007


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze