biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102383

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

„Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”
W dniu 15 lipca 2007 roku, Gmina Lubań złożyła w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej deklarację uczestnictwa w projekcie „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” w miejscowości Mściszów. Projekt ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą centrów. Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Centra zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Centra przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
16 07 2007


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze