biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1159946

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Razem bezpieczniej

Razem bezpieczniej to przewodnie hasło realizowanego na obszarze województwa dolnośląskiego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Jednym z założeń przedmiotowego programu jest promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w zakresie planowania przestrzeni publicznej, promowania tzw. „bezpiecznej architektury”, właściwego oświetlenia, oznakowania, zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach szkół.
Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Lubań złożył wniosek na budowę oświetlenia przy drodze gminnej łączącej drogę powiatową z drogą krajową w Pisarzowicach ( droga koło szkoły podstawowej i gimnazjum). Ponadto we wniosku przewidziano wprowadzenie monitoringu wejść do szkół oraz placu przyszkolnego.
Wybór budowy oświetlenia przy wyżej wskazanej drodze wydaje się być dla wszystkich zasadny. Codziennie, w roku szkolnym, korzysta z tej drogi duża liczba uczniów. Ponadto obserwuje się natężony ruch autobusów dowożących uczniów do gimnazjum z terenu całej Gminy Lubań. Chcąc zminimalizować ryzyko potrącenia uczniów lub wypadku autobusów przedłożono do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia bieżącego roku nasz projekt pod nazwą: „Pomyśleć zawczasu”.
W ramach projektu, za wyjątkiem budowy oświetlenia drogowego i monitoringu, realizowane będą spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Ponadto odbyłyby się konkursy z wiedzy o ruchu drogowym. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymaliby komplety odblasków zgodnie z ideą programu „Bądź widoczny”.
Niestety realizacja projektu zależy od pozyskanych środków finansowych. Z całą pewnością poinformujemy wszystkich mieszkańców o dalszych losach naszego wniosku.
12 09 2007


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze