biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160579

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Rozpoczynamy remonty dróg gminnych

W miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończyliśmy postępowania przetargowe na przebudowę drogi w Mściszowie oraz Pisarzowicach. Postępowania przetargowe przeprowadzono w trybie przetargów nieograniczonych. W przypadku dogi w Mściszowie złożono 2 oferty. Wybrano korzystniejszą ofertę pod względem cenowym złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o Lubań. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 7 września 2007 roku. Na realizację zadania otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 108.200 zł. W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie droga o długości 1056 mb oraz wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa).
Drugi realizowanym zadaniem będzie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,904 km w Pisarzowicach. W postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. zo.o. Lubań z uwagi na najkorzystniejsza cenę. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację w kwocie 95.200 złotych.
Powyżej wymienione zadania mają być zakończone do 2 listopada bieżącego roku.
17 09 2007


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze