biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

983334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

20. 000 złotych od Wojewody Dolnośląskiego dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi.
Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 września 2007 roku, przyznał dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi 20.000 złotych. Pomoc jest przeznaczona dla rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku ulewnych deszczów w dniu 23 sierpnia 2007 roku i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przy planowaniu wielkości zapotrzebowania i wysokości zasiłku pod uwagę brana była kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych. O pomoc materialną z terenu gminy Lubań zgłosiło się około 10 rodzin. Wypłatę pieniędzy przewiduje się w pierwszej połowie października.
25 09 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze