biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101414

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Faktyczna pomoc dla powodzian
W wyniku starań o pozyskanie dodatkowych środków w związku ze zdarzeniem losowym, Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacone na podstawie art.40 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta rozdysponowana i wypłacona została w miesiącu październiku 2007r. dla 8 rodzin. Rodziny te poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w wyniku ulewnych deszczów w dniu 23 sierpnia 2007 i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne.
Przy planowaniu i podziale wielkości zapotrzebowania i wysokości zasiłku pod uwagę brane było, iż kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie może przekroczyć 6.000 zł. Oszacowano rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, czy są zapasy żywności i dostęp do wody pitnej) i uwzględniono prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe.
Jednocześnie z powodu zalania pomieszczeń piwnicznych, studni oraz budynków gospodarczych uwzględniono potrzeby i przyznano 3 rodzinom zasiłki z pomocy społecznej na dofinansowanie zakupu wody pitnej oraz zakup opału na osuszenie zalanych pomieszczeń. Przy planowaniu tej formy pomocy, brano pod uwagę możliwości finansowe pomocy społecznej ( art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej), które nie pozwalały na pełne zabezpieczenie potrzeb zgłaszanych przez zainteresowanych.
24 10 2007


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze