biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116051

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Ogłoszono przetarg na dokumentację techniczną świetlic i hali namiotowej
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Radogoszcz, Henryków Lubański, Pisarzowice, Nawojów Łużycki.
Złożono 3 oferty, z której wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Zakładu Usług Projektowo – Budowlanych ze Świdnicy.
Drugie postępowanie przetargowe ogłoszono na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego w Mściszowie. Wybrano ofertę Zakładu Usług Inwestycyjnych Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z Lubania z uwagi na najkorzystniejszą cenę tj. 19 520 zł.
Kolejnym zadaniem, na jakie Gmina Lubań ogłosiła postępowanie przetargowe jest opracowanie projektu budowlanego hali namiotowej w Radostowie. Złożono zostało dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Architektury „DOM” z Jeleniej Góry za 37 454 zł.
25 10 2007


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze