biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1162239

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zebranie wiejskie w Uniegoszczy
Na wniosek Rady Sołeckiej Uniegoszcz w dniu 14 maja 2008 roku odbyło się zebranie wiejskie z udziałem mieszkańców Uniegoszczy oraz Wójta Gminy Lubań – Mirosława Herdzika i jego zastępcy Pana Zbigniewa Zjawina. Zebranie przeprowadzono zgodnie z zaproponowanym i na wstępie zabrania zaakceptowanym przez ogół zebranych porządkiem posiedzenia. Na wstępie Sołtys Pan Adam Kempa przedłożył sprawozdanie z dotychczasowej swojej działalności oraz rady sołeckiej. Następnie Wójt Gminy Lubań szczegółowo omówił tegoroczny budżet Gminy Lubań z szczególnym uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Ponadto poruszono wiele istotnych i nurtujących mieszkańców Uniegoszczy spraw takich jak: poprawa bezpieczeństwa dla pieszych przy drodze powiatowej Lubań – Mściszów, budowa oświetlenia drogowego oraz remont pomieszczenia rady sołeckiej.
Ważnym punktem zebrania było omówienie możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. Szczegółowo omówiono Program Odnowa i rozwoju wsi oraz LEADER+. Mieszkańcy z zainteresowaniem przyjęli informacje o możliwości samodzielnego aplikowania po środki z funduszy strukturalnych.
Końcowym tematem poruszonym na zebraniu był stan dróg gminnych na terenie sołectwa, a szczególnie polnych. Po długiej dyskusji zebranie zakończono.
20 05 2008


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze