biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1141281

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wspieramy uczniów niepełnosprawnych
Gmina Lubań w miesiącu wrześniu zakończyła nabór wniosków do pilotażowego programu finansowanego przez PFRON „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 2008/2009. Program ten skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych, które są w trakcie pobierania nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjalnej i Ponadgimnazialnej. Całość pilotuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Jego celem jest wyrównywanie szans uczniów niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich w zdobyciu wykształcenia i umożliwienie udziału w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną.
Pomoc finansową przeznaczoną w ramach programu będzie można przeznaczyć m. in. na:

• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
• uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną;
• opłaty za dostęp do Internetu;
• kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia);

Radni Rady Gminy Lubań mając na uwadze rozwój swoich mieszkańców bez wahania przystąpili do powyższego programu. Do wszystkich zainteresowanych, którzy kwalifikowali się do dofinansowania Wójt Gminy Lubań wystąpił imiennie z zaproszeniem do przystąpienia do wskazanego programu. Rodzice, bądź pełnoletni uczniowie mogli składać wnioski o pomoc finansową do 30 września. We wskazanym terminie deklaruje udział w programie 38 rodzin spośród 53 zaproszonych. W chwili obecnej zbiorcze zestawienie wraz z wymaganą dokumentacją przesłane zostanie do PFRON-u. Liczymy, iż otrzymamy pełną wnioskowaną kwotę dotacji, która Gmina Lubań będzie mogła przekazać uczniom.
03 10 2008


 AKTUALNOŚCI

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze