biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1162239

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wspieramy uczniów niepełnosprawnych
Gmina Lubań w miesiącu wrześniu zakończyła nabór wniosków do pilotażowego programu finansowanego przez PFRON „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 2008/2009. Program ten skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych, które są w trakcie pobierania nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjalnej i Ponadgimnazialnej. Całość pilotuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Jego celem jest wyrównywanie szans uczniów niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich w zdobyciu wykształcenia i umożliwienie udziału w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną.
Pomoc finansową przeznaczoną w ramach programu będzie można przeznaczyć m. in. na:

• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
• uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną;
• opłaty za dostęp do Internetu;
• kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia);

Radni Rady Gminy Lubań mając na uwadze rozwój swoich mieszkańców bez wahania przystąpili do powyższego programu. Do wszystkich zainteresowanych, którzy kwalifikowali się do dofinansowania Wójt Gminy Lubań wystąpił imiennie z zaproszeniem do przystąpienia do wskazanego programu. Rodzice, bądź pełnoletni uczniowie mogli składać wnioski o pomoc finansową do 30 września. We wskazanym terminie deklaruje udział w programie 38 rodzin spośród 53 zaproszonych. W chwili obecnej zbiorcze zestawienie wraz z wymaganą dokumentacją przesłane zostanie do PFRON-u. Liczymy, iż otrzymamy pełną wnioskowaną kwotę dotacji, która Gmina Lubań będzie mogła przekazać uczniom.
03 10 2008


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze