biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101423

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Rozbudowujemy gminna sieć wodociągową
Na przełomie roku 2006 / 2007 Gmina Lubań zaprojektowała i wybudowała w miejscowości Nawojów Łużycki wodociąg o długości ponad 3500 metrów. Mieszkańcy Nawojowa Łużyckiego zasilani są w wodę z miejscowego ujęcia wody poprzez hydrofornię.
Obecnie gmina przystąpiła do realizacji II etapu budowy sieci wodociągowej o długości ponad 1600 metrów, która między innymi zasili w wodę obiekty gminne takie jak świetlica wiejska, cmentarz komunalny oraz budynki mieszkalne. Zakończenie prac, zgodnie z umową, ma nastąpić 24 grudnia bieżącego roku.
Środki finansowe zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na rok bieżący , jak i rozstrzygnięte postępowania przetargowe umożliwiają Gminie Lubań wykonanie do końca 2008 roku dodatkowo ponad 1200 metrów sieci wodociągowej. W związku z powyższym ogłoszono przetarg, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 17 listopada 2008 roku.
14 11 2008


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze