biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1159954

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Rozbudowujemy gminna sieć wodociągową
Na przełomie roku 2006 / 2007 Gmina Lubań zaprojektowała i wybudowała w miejscowości Nawojów Łużycki wodociąg o długości ponad 3500 metrów. Mieszkańcy Nawojowa Łużyckiego zasilani są w wodę z miejscowego ujęcia wody poprzez hydrofornię.
Obecnie gmina przystąpiła do realizacji II etapu budowy sieci wodociągowej o długości ponad 1600 metrów, która między innymi zasili w wodę obiekty gminne takie jak świetlica wiejska, cmentarz komunalny oraz budynki mieszkalne. Zakończenie prac, zgodnie z umową, ma nastąpić 24 grudnia bieżącego roku.
Środki finansowe zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na rok bieżący , jak i rozstrzygnięte postępowania przetargowe umożliwiają Gminie Lubań wykonanie do końca 2008 roku dodatkowo ponad 1200 metrów sieci wodociągowej. W związku z powyższym ogłoszono przetarg, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 17 listopada 2008 roku.
14 11 2008


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze