biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1087141

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowe szatnie na boiskach gminnych
Rozpoczętą procedurę, przejęcia z likwidowanych przejść granicznych pawilonów kontenerowych, w miesiącu marcu bieżącego roku udało się sfinalizować. Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik w dniu 30 października 2008 roku podpisał umowę oraz protokoły przekazania pawilonów kontenerowych z likwidowanego przejścia granicznego w Czerniawie. Gmina Lubań otrzymała nieodpłatnie 7 pawilonów kontenerowych, w tym jeden to pawilon sanitarny. Szacunkowa wartość księgowa netto przekazanych kontenerów wynosi 27.969 złotych. W zamian za otrzymane pawilony gmina zobowiązała się do rozbiórki i przewozu pawilonów kontenerowych na własny koszt oraz przywrócenia terenu, po ich rozbiórce, do stanu używalności.
Po przeprowadzonej konsultacji z radnymi Rady Gminy Lubań rozdysponowano pawilony w sposób następujący:
- boisko w Radostowie – 3 pawilony kontenerowe, w tym 1 pawilon sanitarny;
- boisko w Kościelniku – 2 pawilony kontenerowe;
- boisko w Henrykowie Lubańskim – 2 pawilony kontenerowe.
Pozyskane pawilony, posadowione przy boiskach gminnych, będą pełniły funkcje szatni dla zawodników oraz magazynów na sprzęt sportowy.
W tak nieoczekiwany sposób udało się niemalże kompleksowo poprawić zaplecze sportowe boisk gminnych.

01 12 2008


 

AKTUALNOŚCI

Nowy plac zabaw w Radostowie Górnym

OGŁOSZENIA

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

RADA GMINY

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze