biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116051

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowe szatnie na boiskach gminnych
Rozpoczętą procedurę, przejęcia z likwidowanych przejść granicznych pawilonów kontenerowych, w miesiącu marcu bieżącego roku udało się sfinalizować. Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik w dniu 30 października 2008 roku podpisał umowę oraz protokoły przekazania pawilonów kontenerowych z likwidowanego przejścia granicznego w Czerniawie. Gmina Lubań otrzymała nieodpłatnie 7 pawilonów kontenerowych, w tym jeden to pawilon sanitarny. Szacunkowa wartość księgowa netto przekazanych kontenerów wynosi 27.969 złotych. W zamian za otrzymane pawilony gmina zobowiązała się do rozbiórki i przewozu pawilonów kontenerowych na własny koszt oraz przywrócenia terenu, po ich rozbiórce, do stanu używalności.
Po przeprowadzonej konsultacji z radnymi Rady Gminy Lubań rozdysponowano pawilony w sposób następujący:
- boisko w Radostowie – 3 pawilony kontenerowe, w tym 1 pawilon sanitarny;
- boisko w Kościelniku – 2 pawilony kontenerowe;
- boisko w Henrykowie Lubańskim – 2 pawilony kontenerowe.
Pozyskane pawilony, posadowione przy boiskach gminnych, będą pełniły funkcje szatni dla zawodników oraz magazynów na sprzęt sportowy.
W tak nieoczekiwany sposób udało się niemalże kompleksowo poprawić zaplecze sportowe boisk gminnych.

01 12 2008


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze