biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1139610

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Koncepcja budowy kanalizacji w Gminie Lubań
W dniu 3 grudnia 2008 roku zakończono prace nad przygotowaniem koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubań. Podczas obrad Rady Gminy Lubań przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic zaprezentowali swoją pracę. Potrzeby oraz możliwości wybudowania kanalizacji na terenie gminy rozpatrywano w czterech wariantach. Pierwszy z nich zakłada budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym i odprowadzanie ścieków do ośmiu oczyszczalni kontenerowych. Koszt budowy oszacowano na ponad 88 milionów złotych. Drugi wariant nie przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W tym wariancie przewiduje się wyposażenie każdego gospodarstwa domowego w przydomową oczyszczalnię ścieków. Założono budowę około 1659 przedmiotowych oczyszczalni. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na poziomie ponad 16 milionów złotych. Kolejny, trzeci wariant zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjno – tłocznym i odprowadzanie ścieków do trzech oczyszczalni grupowych. Koszt budowy oszacowano na blisko 100 milionów złotych. Ostatni wariant przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjno – tłocznym i odprowadzanie ścieków do istniejących oczyszczalni Lubań ( ścieki z miejscowości Uniegoszcz ) oraz Olszyna ( ścieki z miejscowości Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne ), a także do projektowanych lokalnych oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji oszacowano na blisko 100 milionów złotych.
Koszty budowy kanalizacji na terenie gminy mówią same za siebie i zaskoczyły wszystkich radnych. Niemniej jednak przy wyborze wariantu budowy kanalizacji bardzo ważny jest tzw. wskaźnik koncentracji. Na jego podstawie ewentualnie możliwa i opłacalna byłaby budowa kanalizacji w Pisarzowicach oraz Radostowie Dolnym. W pozostałych miejscowościach budowa kanalizacji sanitarnej w tzw. tradycyjny sposób jest nie uzasadniona ekonomicznie, z punktu widzenia przyszłych odbiorców, a naszych mieszkańców gminy, którzy płaciliby za zrzut 1m3 ścieków ponad 20 złotych.
Przedstawiona koncepcja budowy kanalizacji wywołała dyskusje wśród radnych. Autorzy dokumentu odpowiadali na wszystkie zadane pytania. Szczegółowo wyjaśniono warianty, założenia i inne szczegóły dotyczące koncepcji. Na zakończenie przedstawiciele instytutu zadeklarowali, iż odpowiedzą na inne zadane pytania przez radnych wynikłe po wnikliwej analizie koncepcji budowy kanalizacji w Gminie Lubań. Poniżej została udostępniona koncepcja programowa – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubań”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

koncepcja programowa – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubań” (16 MB)


10 12 2008


 AKTUALNOŚCI

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze