biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1020535

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań przystąpiła do Regionalnej Odnowy Wsi
Rada Gminy Lubań zdecydowała, poprzez podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Lubań do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”. Do udziału w programie wskazała cztery sołectwa: Pisarzowice, Henryków Lubański, Nawojów Łużycki oraz Radostów Średni i Dolny. Powyższy wybór sołectw podyktowany był ich aktywnością przejawiającą się poprzez zawiązanie stowarzyszeń mieszkańców lub skuteczne próby pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój swoich miejscowości.
Celem zainicjowania programu regionalnego było konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej , krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi.
Zgodnie z założeniami programu w drugiej połowie bieżącego roku mieszkańcy wskazanych miejscowości wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez wyspecjalizowanych moderatorów w celu opracowania planów rozwoju miejscowości. Powyższy dokument będzie uprawniał do występowania po środki w ramach przedmiotowego programu. Jest to kolejna szansa na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój miejscowości.
16 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych

OGŁOSZENIA

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań

RADA GMINY

Sesja absolutoryjna

GOKiS

Nauka gry na gitarze