biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1159955

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Inicjatywy oddolne
Pod takim właśnie hasłem przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubań, takich jak: klubu sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia mieszkańców spotkali się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze. Ponadto w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, sołtysi oraz przedstawiciele urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Panie Wioleta Basta oraz Paulina Dobrowolska zaprezentowały Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod kątem możliwości pozyskania środków finansowych przez małe organizacje, bez doświadczenia, a działające na terenach wiejskich. Przedstawiły szeroki katalog zrealizowanych projektów – „Małych – wielkich inicjatyw w ramach EFS”.
Zaprezentowane przykłady natknęły przedstawicieli organizacji do działania. Już podczas spotkania pojawiły się pierwsze pomysły, które mogłyby być zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto prowadzące spotkanie wskazały inne źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych, które z całą będą na bieżąco analizowane w celu ubiegania się o wsparcie.
Niemniej jednak największą korzyścią odbytego spotkania było nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które doradza i pomaga organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych.
Za przybycie na spotkanie uczestnikom, jak i również Paniom prowadzącym serdecznie dziękujemy.


24 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze