biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

998341

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Radosne szkoły w Gminie Lubań
„Radosna szkoła” to rządowy program, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.
W pierwszym naborze wniosków, który odbył się na początku lipca bieżącego roku, do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Kościelniaku, Pisarzowicach, Radogoszczy i Radostowie. Wnioski udało się przygotować pomimo przebywania dyrektorów szkół na urlopach wypoczynkowych. Zbiorczy wniosek obejmujący wszystkie szkoły przedłożyła do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Gmina Lubań.
Zgodnie z założeniami programu szkoły liczące do 69 uczniów w klasach I - III mogły uzyskać dotacje w maksymalnej wysokości wynoszącej 6000 złotych. 17 września 2009 roku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ogłosiło wykaz szkół i organów prowadzących, które otrzymały w 2009 roku wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Wśród „szczęśliwców” są wszystkie cztery szkoły podstawowe z terenu gminy. Przyznano im dotację w pełnych wnioskowanych wysokościach. W chwili obecnej dyrektorzy czekają na wpływ środków finansowych w celu zakupienia wszystkich zaplanowanych pomocy dydaktycznych, których nie mogą się już doczekać nasi najmłodsi uczniowie.

12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze