biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160495

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Oczekiwane inwestycje
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia bieżącego roku poznaliśmy listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Do współfinansowania zakwalifikowały się dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.
Uzyskana pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, która można było otrzymać na realizacje projektów w jednej miejscowości to 500 000 złotych.
Z pozyskanych środków gmina zrealizuje projekt pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy w Radogoszczy szansą na stworzenie centrum kulturalnego całej gminy”. Projekt otrzymał maksymalne dofinansowanie. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kapitalny remont świetlicy w ramach, którego m.in. nastąpi wymiana dachu, okien oraz kompleksowo zostanie wyremontowane wnętrze świetlicy wraz z jej wyposażeniem. Całość zadania oszacowano na ponad 900 000 złotych.
Drugim projektem, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy z Gminą Lubań to „Wiejskie Centrum Animacji Społecznej w Pisarzowicach – modernizacja wraz z wyposażeniem”. Jak sama nawa projektu mówi zakres prac jest zbliżony do wyżej opisanego projektu. Wartość inwestycji oszacowano na blisko 800 000 złotych. Po zrealizowaniu projektu otrzymamy zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych o wartości 500 000 złotych.
Powyżej wymienione inwestycje były długo oczekiwanymi ze strony mieszkańców, radnych jak i włodarza gminy – Mirosława Herdzika.
W dniu 28 września podpisane zostały stosowne umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na realizację powyżej wymienionych projektów. W związku z powyższym w chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem procedury udzielenia zamówienia publicznego. Planuje się zakończenie inwestycji w połowie przyszłego roku, tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku.

12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze