biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116474

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Oczekiwane inwestycje
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia bieżącego roku poznaliśmy listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Do współfinansowania zakwalifikowały się dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.
Uzyskana pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, która można było otrzymać na realizacje projektów w jednej miejscowości to 500 000 złotych.
Z pozyskanych środków gmina zrealizuje projekt pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy w Radogoszczy szansą na stworzenie centrum kulturalnego całej gminy”. Projekt otrzymał maksymalne dofinansowanie. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kapitalny remont świetlicy w ramach, którego m.in. nastąpi wymiana dachu, okien oraz kompleksowo zostanie wyremontowane wnętrze świetlicy wraz z jej wyposażeniem. Całość zadania oszacowano na ponad 900 000 złotych.
Drugim projektem, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy z Gminą Lubań to „Wiejskie Centrum Animacji Społecznej w Pisarzowicach – modernizacja wraz z wyposażeniem”. Jak sama nawa projektu mówi zakres prac jest zbliżony do wyżej opisanego projektu. Wartość inwestycji oszacowano na blisko 800 000 złotych. Po zrealizowaniu projektu otrzymamy zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych o wartości 500 000 złotych.
Powyżej wymienione inwestycje były długo oczekiwanymi ze strony mieszkańców, radnych jak i włodarza gminy – Mirosława Herdzika.
W dniu 28 września podpisane zostały stosowne umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na realizację powyżej wymienionych projektów. W związku z powyższym w chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem procedury udzielenia zamówienia publicznego. Planuje się zakończenie inwestycji w połowie przyszłego roku, tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku.

12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze