biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

983304

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Biorą sprawy w swoje ręce
Województwo Dolnośląskie w bieżącym roku rozpoczęło realizację programu aktywującego społeczność lokalną pn. „Regionalna Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich.
Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia.
W kwietniu bieżącego roku cztery sołectwa z terenu Gminy Lubań zadeklarowały udział w przedmiotowym programie. Podjęły stosowne uchwały, które zostały zaakceptowane przez Radę Gminy Lubań. Cierpliwie czekając niemalże pół roku – w sobotę 3 października 2009 roku – sołectwo Pisarzowice, Henryków Lubański, Nawojów Łużycki oraz Radostów – rozpoczęły cykl warsztatów, które mają zakończyć się opracowaniem strategii rozwoju sołectwa.
Warsztaty prowadzą moderatorzy skierowani z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy, a właściwie tzw. grupa odnowy wsi przedstawiała moderatorom swoje miejscowości. Wskazywali swoje zasoby oraz miejscowe atrakcje. Na kolejne warsztaty, które odbędą się 17 i 18 października bieżącego roku w świetlicy w Pisarzowicach, przedstawiciele każdej miejscowości muszą opracować analizę zasobów.
Udział w „Regionalnej Odnowie Wsi Dolnośląskiej” umożliwi sołectwom samodzielną próbę pozyskiwania środków finansowych między innymi z budżetu województwa dolnośląskiego na rozwój swoich miejscowości.

12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze