biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1159955

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Przyjemne z pożytecznym
Rady Sołeckie z Radostowa wykorzystały możliwość pozyskania środków finansowych na promocję idei odnowy wsi z budżetu województwa dolnośląskiego. Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy Radostowa przystąpili do programu Regionalnej Odnowy Wsi mogli wziąć udział w przedmiotowym konkursie. W ramach realizacji projektu przewidziano między innymi wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej. Ponadto zaplanowano konkurs dla dzieci z nagrodami oraz spotkanie z mieszkańcami. Całość projektu opiewa na kwotę 6.250 złotych, z czego 5.000 złotych otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Na początku grudnia 2009 roku rady sołeckie ogłosiły konkurs dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Młodsze dzieci miały wykonać prace plastyczna na temat „Czego Ci brakuje w Radostowie?. Natomiast dzieci starsze miały trudniejsze zadanie, bo napisanie pracy na temat: „Co cenisz i co chciałbyś aby powstało w Radostowie”. Organizatorzy zostali pozytywnie zaskoczeni. Do konkursu zgłosiło się aż 41 dzieci. Jury w składzie Pań z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pod przewodnictwem Pani Dyrektor Justyny Antoszewskiej miało problem z wybraniem najlepszych prac. W związku z powyższym podjęto decyzję o nagrodzeniu wszystkich młodszych dzieci biorących udział w konkursie. Wśród dzieci starszych wskazano trzy najlepsze wypracowania. Niemniej jednak wszyscy pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody – upominki. Uroczyste rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpiło podczas spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 19 grudnia bieżącego roku.
Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza była formalnym zebraniem wiejskim podczas, którego Pani Aneta Usyk zaprezentowała mieszkańcom prezentację multimedialną na temat idei odnowy wsi. Ponadto przedstawiła wszystkim obecnym, iż w okresie dwóch lat rady sołeckie pozyskały ponad 38 tysięcy złotych na realizację kilku bardzo różnych projektów, miedzy innymi na wyposażenie kuchni w świetlicy, zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji, itp. Bardzo ważnym elementem było przedłożenie mieszkańcom strategii rozwoju Radostowa opracowanej przez tzw. grupę odnowy wsi. W dokumencie zawarte były do realizacji plany krótko i długoterminowe oraz wizja i misja wsi. Mieszkańcy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu strategii rozwoju Radostowa.
Następnie rozpoczęła się część tzw. nieoficjalna – tj. spotkanie opłatkowe. Spotkanie rozpoczął ksiądz Józef Olechowski święcąc opłatek, którym dzielili się mieszkańcy składając przy tym życzenia. Podczas uroczystości obecny był Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik, który życzył mieszkańcom przed wszystkim zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. Następnie wystąpiła miejscowa schola śpiewając kolędy i pastorałki. Kolejnym zespołem, który uświetnił uroczystość był zespół folklorystyczny MARYSIEŃKI. Panie z zespołu zaprezentowały się w nowych strojach zakupionych z pozyskanych przez Gminę Lubań środków w ramach tzw. małej odnowy wsi. Niemniej jednak gmina mogła się ubiegać po środki dzięki uczestniczeniu mieszkańców Radostowa w programie Regionalnej Odnowy Wsi.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Radostowa. Przygotowano poczęstunek z dań ciepłych takich jak pierogi z grzybami lub inne zimne przekąski. Poczęstunek przygotowały Panie z Radostowa.
Spotkanie było okazją do podsumowania i zakończenia projektu pn. „Jak rękawy zakasamy to świetlica blask odzyska” współfinansowanego przez Fundacje Wspomagania wsi” w ramach programu „Nasza wieś naszą szansą”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do kuchni w świetlicy wiejskiej.20 01 2010


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze