biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252959

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Okres sprawozdawczy w OSP
Pierwszy kwartał nowego roku jest okresem zwoływania zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 5 lutego zebrali się druhowie z Mściszowa a w dniu następnym z Pisarzowic. Podczas spotkań prezesi jednostek przedłożyli sprawozdania z działalności w roku ubiegłym. W spotkaniach wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Zbigniew Zjawin – Zastępca Wójta Gminy Lubań, Pani Aneta Usyk – pracownik urzędu oraz Zbigniew Szyszło – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej.
Burzliwą dyskusję wśród strażaków ochotników wywołała informacja, iż zmieniły się przepisy prawa w zakresie wykonywania badań lekarskich przez druhów ochotników. Od połowy grudnia 2009 roku na badania wstępne i okresowe ma obowiązek kierować wójt gminy. Ponadto każdy ze strażaków uczestniczący w działaniach ratowniczo – gaśniczych zobligowany jest do uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w akcjach od lekarzy specjalistów takich jak laryngolog, neurolog i okulista. Ponadto obowiązkowe są również badania psychotechniczne.
Wprowadzone rygorystyczne przepisy najprawdopodobniej mogą się przyczynić się do „kryzysu” organizacji jaki mi są Ochotnicze Straże Pożarne. Z jednej strony będą miały na to wpływ wysokie koszty wykonania badań a z drugiej ograniczona liczba strażaków, które uzyskają stosowne zaświadczenie lekarskie. Twórca przepisów, w naszej ocenie, zapomniał iż są to tylko i wyłącznie ochotnicy. Natomiast wymogi postawiono im jak zawodowym strażakom.
11 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze