biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116049

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Ostatnie zebranie sprawozdawcze
Ostatnią jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, w której odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2009 była OSP Henryków Lubański. Z ramienia gminy w spotkaniu wzięli udział : Jacek Jaworski – Przewodniczący Rady Gminy Lubań oraz Pani Aneta Usyk - pracownik urzędu. Sprawozdanie z działalności przedłożył naczelnik – Tomasz Suski. Następnie sprawozdanie finansowe, w tym rozliczenie udzielonej z budżetu gminy dotacji, omówił druh Dariusz Tylki – skarbnik jednostki. Jednogłośnie, na wniosek komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium dla zarządu.
Po części oficjalnej przystąpiono do wolnych wniosków, tj. dyskusji. Radny Jacek Jaworski przeprosił w imieniu Wójta Gminy Lubań oraz jego zastępcy za nieobecność podczas zebrania. Ponadto poinformował członków OSP o uchwalonym przez radę gminy budżecie, a w szczególności inwestycji, które będą realizowane w bieżącym roku. Druhowie wnosili o środki finansowe na wykonanie elewacji wraz ociepleniem budynku remizy. Na zakończenie zebrania Pani Aneta Usyk poinformowała druhów o nowych przepisach prawnych regulujących kwestę wykonywania przez nich badań lekarskich.

15 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze