biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252406

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny sukces gminy
W dniu 9 lutego bieżącego roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski podał do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu otwartego nr 1/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wśród rekomendowanych przez Zarząd Województwa do dofinansowania wniosków jest wniosek Gminy Lubań na realizację projektu pn. „Cis henrykowski – szansą na integracje mieszkańców Gminy Lubań”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 49 630 złotych.
Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych: pracowników sektora publicznego oraz mieszkańców gminy. Jego realizacja ma na celu aktywizację i integrację społeczną 80 mieszkańców gminy oraz 20 pracowników sektora finansów publicznych gminy poprzez stworzenie Kół Miłośników Cisa w miejscowości Henryków Lubański, Pisarzowice, Radostów i Radogoszcz.
Obecnie Wójt Gminy Lubań oczekuje zaproszenia na podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej. W związku z powyższym nie znamy terminu rozpoczęcia realizacji projektu, o czym z całą pewnością poinformujemy.


                           
15 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze