biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102383

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny sukces gminy
W dniu 9 lutego bieżącego roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski podał do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu otwartego nr 1/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wśród rekomendowanych przez Zarząd Województwa do dofinansowania wniosków jest wniosek Gminy Lubań na realizację projektu pn. „Cis henrykowski – szansą na integracje mieszkańców Gminy Lubań”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 49 630 złotych.
Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych: pracowników sektora publicznego oraz mieszkańców gminy. Jego realizacja ma na celu aktywizację i integrację społeczną 80 mieszkańców gminy oraz 20 pracowników sektora finansów publicznych gminy poprzez stworzenie Kół Miłośników Cisa w miejscowości Henryków Lubański, Pisarzowice, Radostów i Radogoszcz.
Obecnie Wójt Gminy Lubań oczekuje zaproszenia na podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej. W związku z powyższym nie znamy terminu rozpoczęcia realizacji projektu, o czym z całą pewnością poinformujemy.


                           
15 02 2010


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze