biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250299

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Docenione przedsięwzięcie Dolnośląskiej Odnowy Wsi
Przedsięwzięcie realizowane przez mieszkańców Radostowa zostało laureatem konkursu „Piękna wieś dolnośląska” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie w odnowie wsi”.
Gala finałowa konkursu odbyła się 18 września we wsi Jaszkowa Górna, która zwyciężyła w kategorii najpiękniejsza wieś dolnośląska. Był to drugi konkurs realizowany przez Samorząd Województwa dla dolnośląskich sołectw w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. W tegorocznej edycji udział wzięło 46 wsi z 31 gmin. W uroczystej gali wzięło udział ponad 300 gości z całego województwa. Gminę Lubań, a w szczególności Radostów reprezentowali: Pan Bernard Smusz – Sołtys Sołectwa Radostów Dolny i Średni, Pan Józef Maciejko – Sołtys Sołectwa Radostów Górny, Pani Aneta Usyk – mieszkanka, autorka projektu i koordynator gminny odnowy wsi oraz Pan Zbigniew Zjawin – Zastępca Wójta Gminy Lubań i Pani Teresa Trefler – Sołtys Sołectwa Henryków Lubański.
Zrealizowany przez mieszkańców Radostowa projekt pn. „Jak rękawy zakasamy to świetlica blask odzyska” otrzymał III nagrodę w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. W tym miejscu należy podkreślić, iż było to jedyne miejsce na „przysłowiowym podium” z terenu powiatu lubańskiego. Stąd też nagroda ta sprawiła mieszkańcom Radostowa i Wójtowi Gminy Lubań Mirosławowi Herdzinowi jeszcze więcej radości i dumy. Komisja konkursowa przy ocenie projektów zwracała uwagę przede wszystkim na: zaangażowanie mieszkańców w jego realizację, samodzielne pozyskanie dofinansowania, innowacyjność projektu oraz jego wpływ na życie mieszkańców wsi. Wszystkie te punkty, w przypadku projektu Radostowa, zostały bardzo wysoko ocenione. Bardzo duże wrażenie na komisji wywołała przygotowana przez mieszkańców w miesiącu lipcu prezentacja realizacji projektu, w która zaangażowało się około 100 mieszkańców.
Nagroda ta dodaje realizatorom nagrodzonego projektu „skrzydeł” do prób pozyskiwania kolejnych środków dla rozwoju swoich miejscowości. W tym miejscu korzystając z tak miłego wydarzenia chciałabym jako koordynatorka gminna odnowy wsi ale przede wszystkim mieszkanka Radostowa podziękować wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości za zaangażowanie, trud i poświęcenie swojego czasu oraz wiarę w możliwość odniesienia sukcesu. To dzięki Wam Radostów, jak i Gmina Lubań jest znana w całym województwie dolnośląskim. Liczę, iż z dnia na dzień – z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób – młodych i starszych – przyłączy się do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju Radostowa. Ponadto słowa podziękowania skieruję również do Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzika oraz wszystkich przedstawicieli samorządu za wsparcie i pomoc w realizacji tego jak i kolejnych naszych pomysłów. Zachęcam wszystkich mieszkańców wsi z terenu gminy, ale również i powiatu lubańskiego do podjęcia samodzielnych działań zmierzających do poprawy życia na wsi. Mieszkańcy Radostowa są dowodem, iż można samodzielnie wiele zrobić w celu rozwoju swoich wsi.
Wręczając nagrody Wicemarszałek Stanisław Longawa podkreślił, iż nagrodzone wsie i projekty to przykłady niezwykłej aktywności i nakładu pracy mieszkańców przy realizacji wielu, czasem bardzo innowacyjnych i wzorcowych projektów, które w sposób istotny zmieniły zarówno krajobraz wsi ale przede wszystkim samych mieszkańców. Po raz kolejny konkurs pokazał w sposób dobitny, iż największym bogactwem są jej mieszkańcy.

06 10 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze