biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251016

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskano kolejne pieniądze
27 października 2010 podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (turystyka i kultura), Działania nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 522 651,43 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 365 803,74 PLN.
Celem projektu jest popularyzacja regionalnych produktów turystycznych województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie sprawniejszej obsługi ruchu turystycznego w regionie, poprzez zwiększenie dostępu do bazy noclegowej.
Głównym problemem, jaki ma być rozwiązany dzięki realizacji projektu jest brak rozbudowanej bazy noclegowej na terenie Gminy Lubań. Schronisko młodzieżowe będzie przeznaczone m.in. do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej. Odbiorcami projektu będą turyści, zainteresowani możliwością noclegu na terenie Gminy Lubań. Obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio na trasie międzynarodowego szlaku św. Jakuba oraz Euroregionalnego szlaku Rowerowego Drezno- Wrocław.
W zakres rzeczowy projektu wchodzą: roboty modernizacyjne i zakup niezbędnego wyposażenia.
Większość osób planujących miejsce wakacji zwraca uwagę nie tylko na jego malowniczość, ale również na dostępność do infrastruktury noclegowej, gastronomicznej. W konsekwencji wiele miejscowości nie zostało jeszcze odkrytych. Miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu:„ Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego”
07 01 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze