biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252952

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wodociągi za unijne pieniądze
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I ,II, III” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno- ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
8 grudnia 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie niniejszego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 590 762,32 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 759 936,37 PLN.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radostów Górny, Radostów Średni, Radostów Dolny, Nawojów Łużycki. Projekt obejmuje: Etap I- budowa sieci wodociągowej i rozgałęźnej w Radostowie Górnym, Średnim i Dolnym; Etap II- budowa sieci wodociągowej ( rozdzielczej) w Nawojowie Łużyckim; Etap III- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pisarzowicach.
Efektem realizacji projektu będzie znaczące podniesienie standardu życia mieszkańców, w miejscowościach, w których zostanie wybudowany wodociąg. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina Lubań będzie również w stanie w większym stopniu wypromować posiadany potencjał turystyczny, przyrodniczy i krajobrazowy. Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miejscowości, w których zostanie wybudowana i oddana do użytkowania sieć wodociągowa, ale można pokusić się o stwierdzenie, że będzie on pośrednio oddziaływał na wszystkich mieszkańców Gminy Lubań, poprzez stworzenie warunków w zakresie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. Doprowadzi to z pewnością do rozwoju regionu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu:„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I, II, III”.
07 01 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze