biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116474

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wodociągi za unijne pieniądze
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I ,II, III” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno- ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
8 grudnia 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie niniejszego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 590 762,32 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 759 936,37 PLN.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radostów Górny, Radostów Średni, Radostów Dolny, Nawojów Łużycki. Projekt obejmuje: Etap I- budowa sieci wodociągowej i rozgałęźnej w Radostowie Górnym, Średnim i Dolnym; Etap II- budowa sieci wodociągowej ( rozdzielczej) w Nawojowie Łużyckim; Etap III- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pisarzowicach.
Efektem realizacji projektu będzie znaczące podniesienie standardu życia mieszkańców, w miejscowościach, w których zostanie wybudowany wodociąg. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina Lubań będzie również w stanie w większym stopniu wypromować posiadany potencjał turystyczny, przyrodniczy i krajobrazowy. Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miejscowości, w których zostanie wybudowana i oddana do użytkowania sieć wodociągowa, ale można pokusić się o stwierdzenie, że będzie on pośrednio oddziaływał na wszystkich mieszkańców Gminy Lubań, poprzez stworzenie warunków w zakresie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. Doprowadzi to z pewnością do rozwoju regionu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu:„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I, II, III”.
07 01 2011


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze