biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252974

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

100 dni wójta
Szanowni Mieszkańcy,
minęło 100 dni od objęcia przeze mnie urzędu Wójta Gminy Lubań. Stąd też jest to dobry okres do pierwszych podsumowań, spostrzeżeń i refleksji. Startując w wyborach założyłem cele, które chciałbym osiągnąć w obecnej kadencji. Przede wszystkim deklarowałem zmiany w zakresie funkcjonowania rady gminy, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej, poprawa obsługi klientów urzędu, poprawa szerokorozumianego bezpieczeństwa, liczne inwestycje skonsultowane z mieszkańcami oraz zapewnienie przejrzystości, jawności i klarowności procesu politycznego.
Jako wójt gminy przekonałem radnych gminy do zasadności i celowości zwoływania oraz odbywania posiedzeń rady gminy w godzinach popołudniowych. Dodatkowo umożliwiłem mieszkańcom korzystającym z Internetu do oglądania posiedzeń rady na żywo lub w dowolnym dla siebie czasie z odtworzenia nagrania. W ten sposób nasi mieszkańcy mają zwiększone środki kontroli wobec mojej osoby oraz wszystkich radnych. Pragnę, aby moje działania, jak i radnych były znane wszystkim zainteresowanym. Ponadto drugim ogniwem kontrolnym jest komisji rewizyjna, która podczas obecnej kadencji bardzo intensywnie pracuje. Jej członkowie poruszyli już wiele zagadnień z różnych dziedzin. W najbliższym okresie czasu przedłożony zostanie mi efekt ich dotychczasowej pracy – protokół kontroli.
Zgodnie z moimi założeniami podjąłem kroki ułatwiające obsługę mieszkańców w tutejszym urzędzie gminy. Pierwszym z nich jest zmiana godzin pracy, tj. wydłużenie czasu pracy urzędu w poniedziałki do godz. 17.00, a skrócenie w piątek do godz. 14.00. Decyzja ta podyktowana była postulatami mieszkańców, którzy pracują zawodowo i mają trudności w załatwieniu spraw urzędowych w dotychczasowych godzinach jego pracy. Mam nadzieję, iż zaproponowana przeze mnie zmiana zostanie pozytywnie przez Państwa zaakceptowana. Ponadto przeprowadziłem reorganizację w wewnątrz urzędu. Wszyscy pracownicy otrzymali zakresy obowiązków, stworzyłem nową strukturę organizacyjną, a w chwili obecnej jestem w trakcie szukania rozwiązania zapewnienia obsługi sieci wodociągowej w godzinach popołudniowych i nocnych, w celu natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia awarii. W programie przed wyborczym podnosiłem również, iż poprawię warunki pracy urzędników. W miarę posiadanych środków finansowych kończymy remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze urzędu. Wyremontowana została sala konferencyjna oraz korytarz na drugim piętrze. Ponadto jestem w trakcie wykonania zaplecza socjalnego dla pracowników z tzw. grupy interwencyjnej. Myślę, iż poprawiając estetykę i funkcjonalność pomieszczeń biurowych, z jednej strony poprawiam warunki pracy dla urzędników, z drugiej natomiast poprawiam warunki obsługi mieszkańców. Remont pomieszczeń to nie wszystko. Zakupiliśmy nowe oprogramowanie do zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz szeroko rozumianym mieniem komunalnym. Zakładam, iż pierwsze efekty poczynionych przeze mnie kroków, będą już zauważalne w okresie letnim, kiedy urząd gminy zacznie pracować w pełnym zakresie.
Ważną sprawą, z mojego punktu widzenia, jest przekonanie radnych gminy do przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na przełomie roku 2012/2013. W tym celu zbieramy wnioski mieszkańców do końca czerwca bieżącego roku, które przekażemy do biura urbanistycznego celem ich zweryfikowania.
Istotnym punktem mojego programu przedwyborczego była realizacja inwestycji w porozumieniu z mieszkańcami. Tegoroczny budżet gminy jest szczególny, ponieważ nie uczestniczyłem od początku w jego tworzeniu. Projekt budżetu przygotowywał mój poprzednik. W miarę możliwości, z obecnymi radnymi, dokonaliśmy w nim korekt. Rozpoczynając inwestycję na etapie projektowania staramy się wszystko uzgadniać z sołtysami, radami sołeckimi oraz bezpośrednio zainteresowanymi mieszkańcami. Natomiast kończąc inwestycje zbieramy uwagi mieszkańców oraz ich przedstawicieli. Z zaplanowanymi do realizacji w roku bieżącym inwestycjami mogą się Państwo zapoznać na stronie www.bip.ugluban.pl. w zakładce uchwały Rady Gminy Lubań. Zdaję sobie sprawę, iż nie wszystko uda nam się wykonać zgodnie z powyższymi założeniami, zwłaszcza w przypadku inwestycji już zaprojektowanych. W tym miejscu deklaruję, iż przyszłoroczny budżet będzie tworzony przy ścisłej współpracy i akceptacji mieszkańców.
Na dzień dzisiejszy rozpocząłem wstępne rozmowy dotyczące skanalizowania naszej gminy. Zaproponowane przez jedną z firm rozwiązanie jest godne uwagi, a przede wszystkim możliwe do zrealizowania z punktu widzenia finansowego. Szczegóły przedsięwzięcia poznają Państwo po ostatecznym jego zweryfikowaniu przez tutejszych pracowników oraz radnych gminy.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych złożyliśmy trzy następujące wnioski:
-„ Nowa przestrzeń, nowe możliwości warsztaty projektowe z graffiti i recycling art. w Gminie Lubań”;
- „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”;
- „Lepsze życie na wsi- wyposażenie świetlicy w Radostowie”.
Znaczącą sprawą wynikłą na początku objęcia przeze mnie urzędu wójta była sprawa wynajmowania świetlic wiejskich wyremontowanych w ramach PROW, tj. świetlica w Radogoszczy i Pisarzowicach oraz świetlica w Henrykowie-remontowana w ramach RPO. Pomimo twierdzeń poprzedniego wójta gminy jak i radnych poprzedniej kadencji, mieliśmy zakaz wynajmowania-udostępniania dwóch pierwszych świetlic na spotkania-imprezy rodzinne, takie jak wesela, chrzciny lub komunie. Karą za niedotrzymanie warunków dofinansowania byłby zwrot pozyskanych środków z odsetkami oraz wyeliminowanie gminy z możliwości starania się o dofinansowanie w kolejnych trzech latach w naborach wniosków. Po wielokrotnych moich interwencjach osobistych, telefonicznych i pisemnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz pisemnych do Ministerstwa Rolnictwa otrzymaliśmy zgodę z ministerstwa na wynajmowanie świetlic, po wcześniejszym uzupełnieniu wniosku o załącznik, tzw. NPV. Niestety w przypadku świetlicy w Henrykowie Lubańskim nie mamy jakichkolwiek możliwości udostępniania świetlicy na spotkania-imprezy rodzinne, ponieważ zgodnie z zapisem we wniosku budynek ma pełnić rolę schroniska. Nie przychylni mi radni oraz poprzedni wójt, twierdzą że zawsze można było udostępniać świetlice mieszkańcom na ich spotkania rodzinne. Zgadzam się z tym, ale robiłbym to niezgodnie z prawem, licząc na to, że nikt tego nie zgłosi do Urzędu Marszałkowskiego albo nie przyjedzie żadna kontrola w okresie najbliższych siedmiu lat. Jeżeli zdarzyłoby się inaczej, to byłbym odpowiedzialny za utratę dofinansowania przekraczającego kwotę 700 tysięcy złotych doliczając do tego odsetki, nie mówiąc o pozostałych konsekwencjach wobec gminy. Stąd też nie mogłem postąpić inaczej, jak uzyskać formalną zgodę instytucji pośredniczącej. Ze szczegółami tej sprawy oraz dokumentacją mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej gminy Lubań.
Pamiętając o ubiegłorocznych klęskach żywiołowych swoją pracę rozpocząłem od zlecenia opracowania planu zarządzania kryzysowego. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu opracowaliśmy wskazany dokument, który jest obecnie wdrażany. Nad naszym bezpieczeństwem czuwają między innymi Ochotnicze Straże Pożarne. Osobiście uczestniczyłem, niemalże we wszystkich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych naszych jednostek. Poznałem ich potrzeby, stan budynków remiz oraz ich wyposażenie. Na tej podstawie podjąłem decyzję o zwiększeniu im dotacji z budżetu gminy, w stosunku do lat ubiegłych, aby mogli wypełniać swoje statutowe cele. W tym miejscu chciałbym podkreślić, iż bezpieczeństwo to nie tylko ochotnicze straże pożarne. To także budowa oświetlenia drogowego, co jest uwidocznione w tegorocznym budżecie gminy oraz inne działania. Jednym z nich są interwencje do zarządców potoków i rzek. Na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w porozumieniu z Miastem Lubań, mamy współtworzyć „Studium Wykonalności projektu budowy urządzeń przeciwpowdziowych na terenie miasta i gminy Lubań”. Jest to pierwszy pozytywny sygnał w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy mieszkających wzdłuż rzeki Kwisy.
Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest przepływ informacji pomiędzy moją osobą, urzędem oraz mieszkańcami. Do dnia dzisiejszego uczestniczyłem w zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach. Była to okazja do bezpośredniego spotkania się z Państwem, do wymiany informacji oraz podjęcie ważnej decyzji, jaką była sprawa wyboru sołtysa. Za wyjątkiem trzech sołectw, we wszystkich pozostałych, wyraziliście Państwo zgodę na zaproponowaną przez mnie, zmianę statutu sołectwa i przeprowadzenie wyborów sołtysa na podobnych zasadach, na jakich wybierany radny rady gminy. Moim sukcesem jest zwiększenie środków finansowych do dyspozycji rad sołeckich o 100% w stosunku do roku poprzedniego. Ze swojej strony staram się na bieżąco informować Państwa o wszystkich naszych działaniach wykorzystując w tym celu Internet, lokalną gazetę, tablice ogłoszeń, a nawet przychylność Księży Proboszczów, którzy przekazują istotne informacje podczas mszy świętych, za co serdecznie dziękuję.
W ten krótki sposób podsumowując swoje dotychczasowe decyzje oraz podjęte działania przekazuję je Państwa ocenie. Liczę na Państwa uwagi i spostrzeżenia.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Hercuń
11 04 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze