biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251024

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowe pomysły - nowe projekty
Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek nosi nazwę: „Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym u styku trzech granic."
Henryków Lubański jest miejscowością, w której tradycją stało się coroczne organizowanie Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego. Jest to uroczystość, na którą przyjeżdżają goście z całej Polski, przede wszystkim sławne osoby, noszące imię Henryk i Henryka. Uroczystość odbywa się w plenerze. Henryków Lubański to także miejscowość znana, dzięki najstarszemu w kraju, 1300 letniemu Cisowi, a także dzięki sławnemu na cały świat Szlakowi Świętego Jakuba, który przebiega przez Henryków Lubański. Wspomnieć należy także o Zespołach Folklorystycznych „Cisowianki” i „Cisowianeczki”, które swoimi utworami podbijają serca słuchaczy.
W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zaplanowano stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, obejmującego wybudowanie sceny, wraz z podestem, na której będą mogły odbywać się różnego rodzaju imprezy kulturalne i okolicznościowe, posadowienie ławek, wykonanie chodnika, zagospodarowanie placu w postaci odwodnienia i uporządkowania, które pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie terenu, wykonanie oświetlenia, jednym słowem stworzenie miejsca do rekreacji pozwoli na wykreowanie miejsca spotkań społeczności lokalnej, dając szansę na poprawę standardu życia mieszkańców na wsi. Realizacja projektu będzie niewątpliwie wsparciem działalności zespołów artystycznych, które zyskają miejsce do szlifowania kunsztu artystycznego.
Projekt realizowany będzie w miejscowości, w której rośnie 1300-letni cis henrykowski, ten niepowtarzalny pomnik przyrody co roku przyciąga rzesze turystów z Polski i innych regionów świata. Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wyeksponowania, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie kościoła parafialnego z XIII wieku, plebanii, muru cmentarnego z podcieniami i bramy z 2 poł. XVIII w, oraz niezliczonej ilość zabytkowych kapliczek katolickich. Są to niewątpliwie zasoby przyrodnicze i historyczno- kulturalne, które przyciągają gości do Henrykowa Lubańskiego i zostaną wykorzystane przy realizacji projektu,
Wybudowane miejsce do rekreacji i wypoczynku będzie na pewno efektem trwałym, służącym mieszkańcom i odwiedzającym Henryków Lubański gościom, Pielgrzymom wędrującym Drogą Świętego Jakuba przez wiele lat. Planowana realizacja zapewni w przyszłości wzrost liczby imprez kulturalnych i okolicznościowych, a przez to wzrost aktywności społecznej.
Projekt będzie promował LGD Partnerstwo Izerskie, ponieważ dzięki jego realizacji stworzone zostanie miejsce integracji mieszkańców nie tylko z Gminy Lubań, ale także z sąsiednich miejscowości.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
19 05 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze