biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250313

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Schronisko w Henrykowie nie będzie udostępniane na imprezy lokalne
Na początku listopada bieżącego roku do urzędu gminy wpłynęło, do naszej wiadomości pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego skierowane do mieszkańca Henrykowa, który wystąpił o możliwość wykorzystywania obecnego schroniska przez mieszkańców Henrykowa jako świetlicy wiejskiej. Niestety – potwierdziło się to, o czym mówili urzędnicy gminy oraz ja sam jako Wójt Gminy Lubań. Jest mi tym bardziej przykro, że dotyczy to mojej miejscowości oraz bliższych i dalszych sąsiadów-znajomych. Z treści pisma jednoznacznie wynika, że w okresie 5 lat od zakończenia finansowego realizacji projektu nie ma możliwości modyfikacji projektu oraz udostępniania społeczności lokalnej świetlicy wiejskiej przystosowanej do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego na organizowanie imprez lokalnych. Ponadto dosadnie i wprost urząd marszałkowski wskazuje, że gmina składając wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO na „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego” była świadoma wszelkich obostrzeń i wymogów, związanych z dofinansowanie tego typu projektu.
Stąd też w załączeniu przedkładam treść przedmiotowego pisma do pełnego zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz wyrobienia własnej – indywidualnej opinii na temat realizowania zadań inwestycyjnych przez poprzednich gospodarzy gminy.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Zbigniew Hercuń

Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
08 11 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze