biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101423

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Schronisko w Henrykowie nie będzie udostępniane na imprezy lokalne
Na początku listopada bieżącego roku do urzędu gminy wpłynęło, do naszej wiadomości pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego skierowane do mieszkańca Henrykowa, który wystąpił o możliwość wykorzystywania obecnego schroniska przez mieszkańców Henrykowa jako świetlicy wiejskiej. Niestety – potwierdziło się to, o czym mówili urzędnicy gminy oraz ja sam jako Wójt Gminy Lubań. Jest mi tym bardziej przykro, że dotyczy to mojej miejscowości oraz bliższych i dalszych sąsiadów-znajomych. Z treści pisma jednoznacznie wynika, że w okresie 5 lat od zakończenia finansowego realizacji projektu nie ma możliwości modyfikacji projektu oraz udostępniania społeczności lokalnej świetlicy wiejskiej przystosowanej do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego na organizowanie imprez lokalnych. Ponadto dosadnie i wprost urząd marszałkowski wskazuje, że gmina składając wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO na „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego” była świadoma wszelkich obostrzeń i wymogów, związanych z dofinansowanie tego typu projektu.
Stąd też w załączeniu przedkładam treść przedmiotowego pisma do pełnego zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz wyrobienia własnej – indywidualnej opinii na temat realizowania zadań inwestycyjnych przez poprzednich gospodarzy gminy.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Zbigniew Hercuń

Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
08 11 2011


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze