biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252953

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
Dnia 11 lutego br. w Wiejskim Centrum Animacji Społecznej w Pisarzowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, realizowany przez Gminę Lubań, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy na rzecz aktywnej integracji. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, zaproszeni goście.

Głównym celem projektu było zaktywizowanie społeczno – zawodowe 20 mieszkańców Gminy Lubań, w wieku od 15 do 24 lat; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez rozwinięcie u uczestników zdolności komunikacyjnych; zwiększenie motywacji uczestników do bycia aktywnym zawodowo i społecznie dzięki pokazaniu im dobrych wzorców; podniesie poziomu samooceny uczestników oraz rozwinięcie umiejętność zdobywania informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej w lokalnym środowisku; zwiększenie kompetencji językowych oraz informatycznych, zintegrowanie uczestników z lokalną społecznością.
W ramach projektu odbyło się 9 spotkań i jedna wycieczka szkoleniowa do TVP Wrocław. Podczas pierwszego spotkania z dziennikarzem TVP Wrocław Janem Cezarym Kędzierskim młodzież miała okazję poznać ciekawostki związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, poruszano tematykę etyki dziennikarskiej i obiektywizmu w pracy. Dziennikarz opowiedział o przebiegu kariery, co zainspirowało młodzież do działania i rozwijania swoich pasji dziennikarskich. Kolejne spotkania dotyczyły zajęć z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Poruszano tematykę samorealizacji, komunikacji niewerbalnej, konstruktywnych rozwiązań problemów, nawiązywanie kontaktów, umiejętności interpersonalne, praca nad własnym wizerunkiem, poprawna wymowa. Przeprowadzono również warsztaty dziennikarskie, uczestnicy nauczyli się budowy tekstu dziennikarskiego, przeglądu prasy, poszukiwania informacji, przeprowadzania wywiadów, omówiono źródła informacji i dekalog dziennikarza. Na zajęciach komputerowych mieli możliwość redagowania tekstu oraz tworzenia własnych scenariuszy dziennikarskich.
Wycieczka do TVP Wrocław pozwoliła uczestnikom zdobyć rzeczywiste wyobrażenie o pracy dziennikarskiej zarówno pod kątem technicznej obsługi sprzętu, jak i organizacji studia oraz prezentacji przed kamerą. Uczestnicy zwiedzili muzeum telewizji oraz mieli okazję zobaczyć dziennikarzy przy pracy.
Ostatni moduł zajęć dotyczył ćwiczeń praktycznych – tworzenia własnego reportażu telewizyjnego, nauka obsługi kamery, sztuka filmowania, technologia prostego montażu filmowego. Wszystkie nabyte umiejętności uczestnicy mogli wykorzystać podczas tworzenia własnych reportaży pt. „Szopki”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” i „Dzień Babci i Dziadka”. Wszystkie materiały Jury oraz zaproszeni goście przyjęli owacją. Pozytywnie oceniono kilkumiesięczna pracę młodzieży. Jury w składzie: Teresa Kraska i Sławomir Piguła współpracujący od kilkunastu lat z lokalnymi massmediami ocenili, iż najlepiej przygotowany został materiał dotyczący Finału WOŚP, zwycięzcom gratulowano świetnego montażu oraz wywiadów. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń wręczył młodym dziennikarzom certyfikaty uczestnictwa w projekcie, życząc dalszych sukcesów dziennikarskich.
23 02 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze