biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252953

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Czarodziejski świat radości- Plac Zabaw w Nawojowie Śląskim
Budując plac zabaw w miejscowości Nawojów Śląski pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całego Projektu: 32 591,25 PLN, kwota dofinansowania: 18 547,00 PLN, co stanowi 70 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Stworzono niezbędną bazę dla sportu i rekreacji najmłodszych- tzw. małą infrastrukturę. Wybudowanie placu zabaw jest niewątpliwie interesującym zagospodarowania terenu. Realizacja operacji wpłynie na jakość życia na obszarach wiejskich, znacznie zwiększając ją. Plac zabaw, jako miejsce, gdzie będą spotykali się mieszkańcy, z pewnością przyczyni się do integracji międzypokoleniowej. Należy także podkreślić, iż wybudowane miejsce znacznie zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną miejscowości Nawojów Śląski, zwiększy się ilość osób poznających teren „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie” Realizacja Projektu przyczyni się do podniesienia liczby turystów, odwiedzających naszą Gminę w celach rekreacyjnych, a także zwiększy liczbę turystów odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne.
Projekt zrealizowany w miejscowości Nawojów Śląski ma to być miejsce gwarantujące uśmiech i szczęście dziecka, wyposażone w: komplet zabawowy w postaci baszty, złożonej z wieżyczki, pomostu i schodów, zjeżdżalni, przeplotni. Zakupiono: huśtawki, altanę drewnianą, kosz do gry w koszykówkę, piaskownicę sześcioboczną, karuzelę tarczową, 2 sprężynowce w kształcie zwierząt, huśtawkę wahadłową i siedziska do piaskownicy.
Stworzenie miejsca do rekreacji znacznie podniesie poziom życia mieszkańców wsi. Pozwoli na organizację turnieji i festynów we wskazanej miejscowości, ponieważ Nawojów Śląski nie ma świetlicy wiejskiej. Plac wybudowano w malowniczej okolicy, wśród zieleni.
Realizacja projektu przyczyni się do wybudowania miejsca, gdzie możliwa będzie nauka poprzez zabawę, bezpieczne i przyjazne miejsce wspólnych zabaw dzieci. Plac zabaw to także przestrzeń nawiązywania przyjaźni między dziećmi, ale także i między ich rodzicami, miejsce spotkań rodziców i dzieci. Bardzo znaczący jest tutaj aspekt integracji- wspólne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń między rodzicami- co z pewnością można nazwać integracją. Integracją trzeba nazwać także festyny i pikniki, które będą odbywały się na wskazanym placu.
Plac zabaw postrzegany jest także jako miejsce do podnoszenia sprawności ruchowej maluchów. Należy także wspomnieć, iż bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie wyobraźni poprzez zabawę.
Rozwój turystyki związany jest z rozwojem niezbędnej bazy, takiej jak- m.in. niezbędna mała infrastruktura. Stworzenie placu zabaw pozwoliło na zwiększenie atrakcji, jakie miejscowości Nawojów Śląskie może zaoferować turystom.

24 07 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze