biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252967

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Realizacja Promes na likwidację skutków klęsk żywiołowych
Gmina Lubań otrzymała Promesę, w kwocie 450 000,00 PLN na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Do realizacji Promesy przypisano następujące zadania:
Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi- kładka Kościelnik- Kościelniki Dolne, wartość zadania: 173 800,49 PLN, dofinansowanie w kwocie: 139 040,00 PLN.

Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi- kładka Nawojów Śląski- Nawojów Łużycki, wartość zadania: 118 849,38 PLN, dofinansowanie w kwocie: 95 079,00 PLN.

Przebudowa drogi dz. 123/1 i 246 Kościelniki Dolne (0 ÷ 0,38 km), wartość zadania: 153 591,80 PLN, dofinansowanie w kwocie: 153 591,00 PLN.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych pozostały oszczędności w wysokości 62 290,00 PLN. W związku z powyższym, dzięki staraniom Wójta o umożliwienie wprowadzenia dodatkowego zadania do realizacji, w ramach przyznanej kwoty dofinansowania, uzyskaliśmy zgodę na realizację jeszcze jednego zadania, p. n:„Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kościelniku zniszczonej w wyniku nawalnych opadów deszczu w 2010 r.”
Przyznanie dotacji umożliwi likwidację szkód w infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku powodzi.
24 07 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze