biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251024

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Ważna opinia mieszkańców
10 stycznia bieżącego roku Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń zebraniem wiejskim w Radostowie rozpoczął cykl tegorocznych spotkań z mieszkańcami gminy. Celem nadrzędnym spotkania było zapoznanie mieszkańców z nową formą gospodarowania odpadami komunalnymi. Wójt Gminy Lubań szczegółowo omówił proponowane rozwiązania w tej materii, które miałby zafunkcjonować na terenie gminy. Z uwagi, że dotychczas rada gminy nie podjęła ostatecznej decyzji o metodzie i wysokości opłaty za wywóz nieczystości mieszkańcy poprzez głosowanie mogli wyrazić swoją opinię w zakresie sposobu naliczania opłaty. Ostatecznie mieszkańcy Radostowa podjęli decyzję o wnoszeniu opłaty za wywóz nieczystości od gospodarstwa domowego w wysokości 46 złotych. Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Wójta Gminy Lubań przedłoży radzie gminy.
Niezwykle ważną decyzją jaką podjęli mieszkańcy Radostowa podczas zebrania wiejskiego jest wola przeprowadzenia referendum lokalnego na terenie gminy w zakresie budowy farm wiatrowych. Przedmiotową decyzję podjęto niemalże jednogłośnie.
Podczas spotkania Wójt Gminy Lubań podsumował ubiegły rok, zrealizowane inwestycje na terenie miejscowości oraz plany na kolejny rok. Niezwykłe zadowolenie mieszkańcy wyrazili na informację, że w roku bieżącym zostanie wykonana droga na cmentarz- tak długo przez nich wnioskowana. Ponadto z wielkim zadowoleniem przyjęto informację o złożonym przez Wójta gminy wniosku o uzyskanie dofinansowania na budowę biblioteki przy szkole podstawowej.
Zebranie było okazją wysłuchania wniosków i uwag mieszkańców, które w miarę możliwości będą realizowane.

11 01 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze