biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252969

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kamera w gabiniecie Wójta - oświadczenie
Szanowni mieszkańcy
Nadszedł czas abym zajął stanowisko w sprawie, najprawdopodobniej nagłośnionej przez Panią Bogusławę Karnaś Przewodniczącą Rady Gminy Lubań, informacji dotyczącej zamontowania w gabinecie Wójta Gminy Lubań kamery.
Pragnę poinformować, że kamera została zamontowana w miesiącu wrześniu 2012 roku, o czym poinformowałem Mieszkańców na łamach dwutygodnika „Ziemia Lubańska” Nr 17 z dnia 12.09.2012r.
Bezpośrednią przyczyną zamontowania kamery były posądzanie mojej osoby, ze strony części radnych skupionych wokół Przewodniczącej Rady Gminy, że nie dotrzymuję zobowiązań i ustaleń.
Ponadto większość informacji, które przekazywałem podczas spotkań w moim gabinecie były przeinaczane i przekręcane. Niektórzy próbowali celowo wprowadzić zamieszanie, aby szkodzić mojej osobie.
Zdecydowałem się również na taki krok, aby realizować swoje obietnice wyborcze dotyczące transparentności, lojalności i prawdomówności.
Drugim powodem było posądzenie mojej osoby o to, że spotykam i układam się z inwestorami „Farm wiatrowych” i nie przekazuję prawdziwych informacji na temat planowanych inwestycji.
Pragnę również poinformować, że kamera będzie używana do nagrywania spotkań dotyczących wszelkich ustaleń i uzgodnień z radnymi i przedstawicielami inwestorów, którzy planują budowę farm wiatrowych lub innych inwestycji.
Nigdy nie planowałem używać kamery do inwigilacji żadnej ze stron, w tym również Mieszkańców. Traktuję to urządzenie jako narzędzie do rozstrzygania kwestii spornych.
Podczas rozmów z mieszkańcami, kamera będzie mogła być użyta za wyłączną zgodą i na życzenie osoby zainteresowanej, która chciałaby aby treść rozmowy i poczynione ustalenia zostały zarejestrowane. Na początku nagrywania dana osoba zostanie zapytana „czy wyrażą zgodę na jej nagrywanie”.
Według mojej oceny wypowiedzi Pani Przewodniczącej Rady Bogusławy Karnaś przekazane do mediów są nierzetelne i mijają się z prawdą.
Uważam, że to dobry sposób na poprawę jakości demokracji.


Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
11 02 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze