biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252970

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi na diecie
27 grudnia 2012 roku, na wniosek wójta Zbigniewa Hercunia i w odpowiedzi na złożoną petycję, radni przyjęli uchwałę nt. zasad przyznawania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy Lubań.
W uzasadnieniu petycji sołtysi zaznaczyli, że uczestnictwo w obradach poprawi komunikację pomiędzy radnymi, sołtysami i mieszkańcami, usprawniając przepływ informacji.
- Poprzez czynny udział w obradach będziemy bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów przedstawianych przez mieszkańców – piszą w swoim wniosku sołtysi z gminy Lubań.
Jak podkreśla wójt Zbigniew Hercuń – jest to kolejny krok ku większej transparentności i demokratyzacji, a także skuteczniejszego rozwiązywania wszystkich spraw, które tak bardzo nurtują lokalna społeczność gminną.
Zgodnie z przyjętą uchwałą sołtysom przysługiwać będzie dieta w wysokości 50 zł za udział w sesji Rady Gminy.
Jednak – zgodnie z tym aktem prawa miejscowego – ci sołtysi, którzy są jednocześnie radnymi będą pobierać tylko jedno, właśnie z tego tytułu, uposażenie.

Źródło: Ziemia Lubańska nr 2(457)
20 02 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze