biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116048

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi na diecie
27 grudnia 2012 roku, na wniosek wójta Zbigniewa Hercunia i w odpowiedzi na złożoną petycję, radni przyjęli uchwałę nt. zasad przyznawania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy Lubań.
W uzasadnieniu petycji sołtysi zaznaczyli, że uczestnictwo w obradach poprawi komunikację pomiędzy radnymi, sołtysami i mieszkańcami, usprawniając przepływ informacji.
- Poprzez czynny udział w obradach będziemy bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów przedstawianych przez mieszkańców – piszą w swoim wniosku sołtysi z gminy Lubań.
Jak podkreśla wójt Zbigniew Hercuń – jest to kolejny krok ku większej transparentności i demokratyzacji, a także skuteczniejszego rozwiązywania wszystkich spraw, które tak bardzo nurtują lokalna społeczność gminną.
Zgodnie z przyjętą uchwałą sołtysom przysługiwać będzie dieta w wysokości 50 zł za udział w sesji Rady Gminy.
Jednak – zgodnie z tym aktem prawa miejscowego – ci sołtysi, którzy są jednocześnie radnymi będą pobierać tylko jedno, właśnie z tego tytułu, uposażenie.

Źródło: Ziemia Lubańska nr 2(457)
20 02 2013


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze