biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251027

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dnia 18.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy Zbigniewem Hercuniem w sprawie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczeń środowiska.
Wójt Gminy poinformował zebranych, że gmina jest w trakcie opracowywania programu w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubań. Dotacje będą udzielane tym mieszkańcom i dla nieruchomości, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej do 2020 roku sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa jest niemożliwa lub nieuzasadniona ze względów ekonomicznych oraz nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.
W spotkaniu wzięła udział również firma „WATER SYSTEM POLSKA” Centrum Przydomowych Oczyszczalni Ścieków ze Świdnicy, która przedstawiła i zapoznała zebranych z budową, działaniem, obsługą oraz korzyściami płynącymi z instalacji biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gospodarz gminy podziękował wszystkim sołtysom za udział oraz poprosił aby rozpropagowali i zainteresowali powyższym tematem mieszkańców gminy Lubań.


19 03 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze