biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250727

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Komunikat Wójta Gminy Lubań
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań,
Uprzejmie informuję właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań, iż z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Od tego dnia, obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przejmuje w całości Gmina Lubań w zamian za uiszczaną opłatę.
W związku z powyższym informuję, iż Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu wypowie dotychczas obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w drugim kwartale 2013r. Nie ma więc konieczności indywidualnego rozwiązywania powyższych umów.
Ponadto, w myśl nowej ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Lubań, pokój nr 3 lub za pośrednictwem sołtysa. Formularz deklaracji zostanie Państwu dostarczony do domu przez gońca lub będzie możliwy do pobrania u sołtysów poszczególnych sołectw. Jeśli jednak nie otrzymają Państwo deklaracji do dnia 24 kwietnia br., proszę o odebranie jej w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 lub pobranie formularza ze strony internetowej Gminy. Wzór wypełnionej deklaracji będzie dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce „Gospodarka odpadami”. W razie niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lubań określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Dodatkowych informacji dotyczących wprowadzenia nowego systemu udzielają pracownicy Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska w pokoju nr 3 oraz pod nr telefonu 75 646 59 31.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w dniach od 17 do 26 kwietnia 2013 r. w godz. od 16:00 do 18:00 będą organizowane na terenie poszczególnych miejscowości dyżury pracowników Urzędu. W tym czasie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji, uzyskać informacje na temat planowanych inwestycji w 2013 r. oraz dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie podany na tablicach ogłoszeń wszystkich miejscowości oraz na stronie internetowej urzędu gminy .

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew HercuńHARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LUBAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH w dniach 17.04. – 26.04.2013r.

17.04.2013r.(środa) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej
w Radogoszczy mieszkańców miejscowości NAWOJÓW ŚLĄSKI, NAWOJÓW ŁUŻYCKI, RADOGOSZCZ, UWAGA: TERMIN z 25.04.2013 r. zmieniony na 17.04.2013 r. !!!

18.04.2013r.(czwartek) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej
w Radostowie Średnim mieszkańców miejscowości: RADOSTÓW DOLNY, RADOSTÓW ŚREDNI, RADOSTÓW GÓRNY,

19.04.2013r. (piątek) w godz. 16:00-18:00 w Szkole Podstawowej
w Kościelniku mieszkańców miejscowości: JAŁOWIEC, KOŚCIELNIK, KOŚCIELNIKI DOLNE,

20.04.2013r.(sobota) w godz. 15:00-17:00 w świetlicy wiejskiej mieszkańców miejscowości MŚCISZÓW,

23.04.2013r. (wtorek) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej mieszkańców miejscowości PISARZOWICE,

24.04.2013r.(środa) w godz. 16:00-18:00 w „sołtysówce” w Uniegoszczy mieszkańców miejscowości UNIEGOSZCZ,

26.04.2013r.(piątek) w godz. 16:00-18:00 w budynku po byłej szkole podstawowej mieszkańców miejscowości HENRYKÓW LUBAŃSKI.
22 03 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze