biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252960

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Spotkanie z sołtysami
W dniu 20 maja bieżącego roku bezpośrednio po sesji Rady Gminy Lubań odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercuń spotkanie z sołtysami z terenu gminy. Ponadto do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele mediów, którzy byli obecni podczas sesji. Celem spotkania było przedłożenie proponowanych przez Wójta Gminy zmian stawek opłat za odpady komunalne. Na wstępie podkreślił, iż realizuje to o czym mówił i obiecał mieszkańcom gminy podczas odbytych zebrań wiejskich w miesiącu styczniu bieżącego roku. Poinformował on, że Gmina Lubań wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego firmę, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców oraz będzie odpowiedzialna za dostarczenie wszystkich niezbędnych pojemników na gromadzenie odpadów. Zaproponowana w przetargu stawka za wywóz odpadów umożliwia modyfikację stawek opłat za wywóz odpadów dla mieszkańców. Mając na względzie opinię większości mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich na początku roku stawki opłat ustalono od gospodarstw domowych. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie umożliwia zróżnicowanie stawki opłaty od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Dotychczas funkcjonowały trzy grupy gospodarstw: jednoosbowe, 2-4 osoby, 5 osób i powyżej. Po analizie złożonych przez większość mieszkańców gminy deklaracji poznano realną strukturę gospodarstw domowych oraz biorąc pod uwagę wynik przetargu na odbiór odpadów Wójt Gminy zaproponował następujący podział gospodarstw domowych wraz ze stawkami opłat:

1)Gospodarstwo jednoosobowe – 19 zł (selekcja wraz z kompostownikiem)
2)Gospodarstwo dwuosobowe - 32 zł (selekcja wraz z kompostownikiem) - 16 zł/ osoba

3)Gospodarstwo 3-4 osobowe – 42 zł (selekcja wraz z kompostownikiem)
Gospodarstwo trzyosobowe – 14 zł/ osoba
Gospodarstwo czteroosobowe – 10,50 zł/ osoba
4)Gospodarstwo pięcioosobowe i większe (selekcja wraz z kompostownikiem) 56 zł
Gospodarstwo pięcioosobowe -11,20 zł / osoba
Gospodarstwo sześcioosobowe – 9,33 zł/ osoba
Gospodarstwo siedmioosobowe – 8 zł/ osoba
Gospodarstwo ośmioosobowe – 7 zł/ osoba
Gospodarstwo dziewięcioosobowe – 6,22 zł/ osoba
Gospodarstwo dziesięcioosobowe – 5,60 zł / osoba

Ponadto Wójt Gminy oświadczył, iż na koniec bieżącego roku podsumujemy koszty zagospodarowania odpadów z terenu gminy i przeanalizujemy możliwość obniżenia stawek dla pozostałych grup gospodarstw domowych. Podkreślił, iż obecnie uczynił to o czym mówił cztery miesiące temu podczas zebrań wiejskich. Z całą pewnością powyższa decyzja nie jest efektem złożonych przez część rad sołeckich, sołtysów wezwań Rady Gminy Lubań do usunięcia rażącego naruszenia prawa w podjętych uchwałach tzw. „śmieciowych”. Jest ona zgodna z uzgodnieniami poczynionymi z mieszkańcami w miesiącu styczniu bieżącego roku. Powyższe potwierdza, iż jak najbardziej Wójt Gminy myśli o mieszkańcach gminy i ich sytuacji finansowej. Niemniej jednak dopiero teraz po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów można korygować stawkę opłaty. Powyższe propozycje zaakceptowali obecni podczas spotkania sołtysi z terenu gminy. Kolejnym etapem będzie przedłożenie stosownych projektów uchwał na sesję Rady Gminy Lubań. Podsumowując temat stawek opłat za odpady wójt podniósł problem zgłaszany przez mieszkańców, iż są sołtysi z terenu gminy, którzy namawiają mieszkańców do nie składania deklaracji. Wskazał, iż sołtys jest osobą, która winna postępować zgodnie z prawem i jest łącznikiem pomiędzy wójtem, a mieszkańcami. Postępowanie to jest nie do zaakceptowania.

Podczas spotkania rozmawiano nie tylko o stawkach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wójt Gminy odniósł się do stawianych zarzutów przez anonimowych twórców ulotki rozwieszanej na tablicach ogłoszeń. Oświadczył, iż wszystkie zarzuty są nieprawdziwe i stanowią pomówienie. Dowodem tego może być zestawienie stawek podatku rolnego w okolicznych gminach, które prezentują się w sposób następujący:Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w naszej gminie nie ma najwyższych podatków w okolicy. Podobnie wygląda sytuacja z ceną wody. Do porównania cen wody wskazano cenę wody z gminnego ujęcia w Pisarzowicach. Wynika z niego, iż w gminie obowiązuje stawka wody jedna z najniższych w okolicy.

Gmina Platerówka - 6,45
Gmina Sulików - 5,60
Gmina Zgorzelec - 4,44
Gmina Siekierczyn - 2,76
Gmina Mirsk - 2,38
Gmina Nowogrodziec - 3,56
Gryfów Śląski - 3,92
Olszyna - 4,87
Zgorzelec Miasto - 3,97
Gmina Lubomierz - 2,94
Gmina Lubań - 2,70

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy podkreślił, iż Pani Aneta Usyk jest tylko zastępcą wójta i nie podjęła żadnej decyzji bez jego konsultacji. Ponadto dotychczas Zastępca Wójta Gminy nie zwolniła żadnego pracownika z tutejszego urzędu gminy, stąd też nie naraziła gminy na wypłatę odszkodowania dla byłego zastępcy wójta. Faktycznie w grudniu 2012 roku wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, przysługująca dla byłego zastępcy wójta odprawę z tytułu wypowiedzenia z pracy o wartości trzymiesięcznych jego poborów. W związku z powyższym Wójt Gminy zwrócił się, aby sołtysi przekazywali sprawdzone informacje i nie wierzyli w anonimowe ulotki wywieszane pod osłoną nocy.
24 05 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze