biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252970

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Schetynówka w Uniegoszczy: „Bezpieczeństwo mieszkańców, dostępność i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lubań dzięki przebudowie drogi gminnej nr 108915 D – Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna”
W miesiącu grudniu 2012 r. złożono, w Urzędzie Wojewódzkim, wniosek o dofinansowanie zdania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój p.t. „Bezpieczeństwo mieszkańców, dostępność i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lubań dzięki przebudowie drogi gminnej nr 108915 D – Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna”. Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej na odcinku 514,00 mb w wysokości 50 % wartości inwestycji.
Przebudowa drogi pozwoli na stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla ruchu pojazdów i pieszych z dobrą nawierzchnią, czytelnym oznakowaniem i lepszą widocznością, co skutkować będzie zmniejszeniem zagrożenia wystąpienia kolizji drogowych. Zwiększone zostanie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowa nawierzchnia jezdni, ustawione znaki pionowe, utwardzone pobocze dla pieszych, zamontowane bariery, poprawią w znacznym stopniu poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Takie działania prowadzą do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Przewidujemy, iż poprawa infrastruktury drogowej przyczyni się znacząco do zmiany postaw uczestników ruchu drogowego, co również należy zaliczyć do wpływu realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa na drodze.
Realizacja projektu to stworzenie bezpiecznej drogi do szkoły dla dzieci z miejscowości Uniegoszcz. W bliskiej odległości od przebudowywanej drogi znajduje się przystanek autobusowy, z którego korzystają mieszkańcy. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi, w ramach Projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, znajdujemy plac zabaw, na którym bawią się dzieci z miejscowości Uniegoszcz. Inwestycja dedykowana jest także turystom, odwiedzającym Gminę Lubań. Na uwagę zasługuje fakt, iż w pobliżu drogi gminnej nr 108915 D znajduje się trasa rowerowa ER4, a także bardzo popularny wśród pielgrzymów Szlak Świętego Jakuba. Opisane atrakcje turystyczne sprawiają, że każdego roku odwiedza nas bardzo wielu pielgrzymów i turystów. Przebudowa opisanej drogi przyczyni się do zapewnienia im bezpiecznego poruszania się.
Inwestycja zaprocentuje: wybudowaniem nowej nawierzchni, ustawieniem znaków pionowych, zamontowaniem barier energochłonnych, utwardzeniem pobocza dla pieszych- są to wyznaczniki podniesienia bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych.
Pomysł na zrealizowanie projektu wyrasta z potrzeby wsparcia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich a co najważniejsze z zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Przebudowa drogi przyczyni się z pewnością do podniesienia komfortu życia na wsi.
11 07 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze