biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250299

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

„Opłata prolongacyjna” – co to jest?
Opłatą prolongacyjną określa się opłatę za przedłużenie, przesunięcie, odroczenie terminu płatności. Na ostatniej sesji Rada Gminy Lubań podjęła, na wniosek Wójta Gminy Lubań, uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lubań. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę. Biorąc pod uwagę definicję opłaty prolongacyjnej z Ordynacji podatkowej oraz zasad jej naliczania jest ona bardzo skomplikowana i nie zrozumiała. To spowodowało niezrozumienie wśród znacznej części mieszkańców gminy, którzy uznali ją za kolejny podatek wprowadzony w gminie.
Opłata prolongacyjna to nic innego jak ulga. Każdy z mieszkańców, który ma uzasadnione trudności z uregulowaniem wobec gminy zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych będzie mógł wnieść do Wójta Gminy Lubań wniosek o odroczenie lub przesunięcie terminu zapłaty zobowiązań. W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej wówczas wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty 50% odsetek za zwłokę.

Reasumując - opłata prolongacyjna to nie podatek, a ulga.
23 11 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze