biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252163

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny rok inwestycji
Kolejny rok inwestycji - tak można krótko podsumować projekt budżetu zaprezentowany przez Wójta Gminy Lubań. Jak sam podkreśla formułując go kierował się wnioskami złożonymi do urzędu gminy przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, radnych oraz mieszkańców gminy. W projekcie budżetu ujęto 22 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4.090.966 złotych przy zaplanowanych dochodach budżetu na poziomie 19.623.183 złotych. W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa biblioteki publicznej w Radostowie Średnim oraz modernizacja zakupionego budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Kościelniku. Obie inwestycje oszacowano na niemalże 2.000.000 złotych. W dalszym ciągu kontynuowana będzie budowa placów zabaw, aby docelowo posadowić je w każdej miejscowości. Tym razem budowę placu zabaw zaplanowano w Henrykowie Lubańskim oraz zakup działki pod plac zabaw w Jałowcu. Innowacyjnym zadaniem będzie realizacja projektu „Spot to zdrowie- budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim”. Dużym zadaniem będzie realizacja projektu „Stworzenie bazy dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety- budowa miejsc wystawowych. W ramach projektu zostaną wybudowane drewniane wiaty służące organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wraz z miejscami do promocji lokalnego rękodzieła w miejscowości Pisarzowice, Nawojowie Łużyckim, Mściszowie, Henrykowie Lubańskim i Kościelnikach Dolnych. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Kościelniku i Pisarzowicach przy drodze dojazdowej do gimnazjum publicznego oraz szkoły podstawowej. Poprawiony zostanie stan techniczny budynku remizy OSP Pisarzowice poprzez kontynuację rozpoczętego w roku bieżącym modernizacji oraz remizy OSP Henryków Lubańskim, gdzie zaplanowano wymianę dwóch bram wjazdowych i posadzki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ujęto w projekcie budżetu wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu przy ulicy Jałowcowej w Uniegoszczy oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej ulicy Granicznej w Uniegoszczy. Istotnym elementem projektu budżetu są zaplanowane odbudowy dróg do gruntów rolnych w miejscowości Mściszów, Nawojów Łużycki i Henryków Lubański. Inwestycje te będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. W 2014 roku rozpocznie się budowa kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach oraz zostanie wybudowany parking koło świetlicy wiejskiej w Mściszowie.
Należy podkreślić, iż w projekcie budżetu nie przewidziano zaciągnięcia pożyczek i kredytów, pomimo że gmina otrzymała niższą w stosunku do roku ubiegłego subwencję ogólną o kwotę ponad 700 tysięcy złotych oraz obniżonym tzw. podatkiem rolnym.
Godnym uwagi jest fakt, iż w roku następnym gmina będzie się ubiegała o otrzymanie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wówczas, w zależności od wysokości otrzymanych środków finansowych będą realizowane kolejne zadania inwestycyjne.
W gminie Lubań będzie to kolejny rok inwestycyjny. Od roku 2011, co roku są realizowane liczne inwestycje zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W ocenie Wójta Gminy Lubań jest to kontynuacja zamierzonej perspektywy rozwoju gminy. Efekty są widoczne w każdej miejscowości na terenie gminy.
23 11 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze